top of page

增強體內免疫力系列3

想幫身體排毒、增強免疫力,其實主要都係保持均衡健康飲食,令肝臟、腎臟可以幫身體正常排毒。 另外腸道健康都好重要架,想屙靚便便💩咁就唔少得益生菌幫手。因為益生菌可促進腸臟蠕動,抑制腸道有害菌生長,有效維護腸道健康,趕走害菌就有助提升人體免疫力啦!


39 次查看0 則留言

Comentários


bottom of page