top of page

植物固醇係乜東東?


膽固醇就聽得多,植物固醇又係乜東東,佢又同膽固醇有咩關係? 等註冊營養師話你知啦。植物固醇與膽固醇嘅化學結構好相似,但又唔會被人體吸收,所以就可以阻擋腸道吸收膽固醇,從而降低血液中的膽固醇水平,非常適合一啲關注心血管健康嘅人士。


根據歐洲心臟學會的資料顯示,每日攝取2克植物固醇,可有效降低壞膽固醇水平,並不會影響好膽固醇水平。


天然嘅食物例如蔬果、果仁、種籽、豆類及植物油都含有植物固醇,但份量就唔多,如果想每日都食夠2克植物固醇,就可能要係市面上買一啲添加左植物固醇嘅產品喇。例如一啲乳酸飲品及豆奶。


想降膽固醇,其實仲要配合埋良好飲食習慣同運動,越多方面同時配合,先可以最大化效果架嘛!
236 次查看0 則留言

Comments


bottom of page